POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

OTIB


Zadania Wydziału Oceny Typu i Budowy Bydła Mlecznego:

 • wykonywanie oceny typu i budowy krów pierwiastek,
 • opracowanie i modyfikacja metodyki /regulaminu/ oceny typu i budowy bydła mlecznego z uwzględnieniem systemu informatycznego,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie doskonalenia metod oceny typu i budowy,
 • wykonywanie oceny typu i budowy krów ras mlecznych na życzenie hodowcy lub innego podmiotu.

 

Podstawowym zadaniem wydziału jest wykonywanie fenotypowej oceny typu i budowy krów pierwiastek ras mlecznych. Zadanie to jest realizowane przez klasyfikatorów wchodzących w skład Wydziału Oceny Typu i Budowy Bydła.

Cechy pokrojowe stanowią grupę cech, które obok cech produkcyjnych uwzględnione są w krajowym i międzynarodowym systemie oceny wartości hodowlanej bydła. Podstawę szacowania wartości hodowlanej pod względem cech pokrojowych krów i buhajów-ojców stanowią fenotypowe oceny typu i budowy krów pierwiastek. W Polsce w indeksie PF (Produkcja i Funkcjonalność), który jest głównym narzędziem w selekcji buhajów i krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, uwzględnia się podindeks pokrojowy z wagą 25 %.

Ocena typu i budowy dostarcza  również ważnego narzędzia przydatnego do zarządzania stadem, pomagającego hodowcom w uzyskaniu postępu hodowlanego. Umożliwia m.in. optymalizację doboru buhajów do kojarzeń w stadzie z uwzględnieniem wartości hodowlanych lub fenotypowych w zakresie cech pokrojowych.

 

  Ocena typu i budowy krów ras mlecznych.

  Ocena typu i budowy stanowi ważne narzędzie wykorzystywane nie tylko do szacowania wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju ale również do zarządzania stadem krów mlecznych. Informacje z oceny mogą być wykorzystywane w komputerowych programach do kojarzeń w celu doskonalenia genetycznego stada i wzrostu finansowej wartości zwierzęcia. Funkcjonalna budowa ciała tworzy podstawę do wysokiej produkcji oraz wydłużenia okresu użytkowania krowy mlecznej.

  W Polsce obecnie wyróżniamy trzy metody oceny typu i budowy krów mlecznych:

  • dla typu użytkowego mlecznego ( z wyłączeniem rasy polskiej czerwonej),
  • dla typu użytkowego mięsno-mlecznego,
  • dla rasy polskiej czerwonej (RP).

  Ocenę przeprowadza się:

  • u krów pierwiastek w okresie między 15 a 300 dniem po wycieleniu,
  • u krów w dalszych laktacjach w czasie trwania laktacji od 15 dnia po wycieleniu.

  Ocena typu i budowy bazuje na dwóch głównych komponentach, na liniowej ocenie cech (cechy liniowe) oraz na ocenie ogólnej (opisowej).

  Liniowa ocena cech.

  Cechy liniowe stanowią podstawę wszystkich nowoczesnych systemów klasyfikacji opisujących krowę mleczną. Liniowa ocena cech jest uznaną międzynarodową techniką oceny typu i budowy zapewniającą ocenie obiektywizm, dokładność i spójność. Opisuje ona poziom danej cechy a nie jej celowość. Każda cecha jest punktowana pomiędzy ekstremami biologicznymi w skali od 1 do 9 lub mierzona i podawana w centymetrach.

  Cechy liniowe Typ użytkowy
  mleczny
  Typ użytkowy
  mięsno-mleczny
  Rasa polska czerwona - RP
  1.Wysokość w krzyżu (cm) 1 1 1
  2.Obwód klatki piersiowej (cm) - 2 -
  3.Głębokość tułowia 2 3 2
  4. Szerokość klatki piersiowej 3 4 3
  5. Ustawienie zadu 4 5 4
  6. Szerokość zadu 5 6 5
  7. Postawa nóg tylnych-widok z boku 6 7 6
  8. Kąt racicy 7 8 7
  9. Postawa nóg tylnych-widok z tyłu 8 9 8
  10. Struktura kostna 9 - 9
  11. Zawieszenie przednie wymienia 10 10 10
  12. Zawieszenie tylne wymienia 11 11 11
  13. Więzadło środkowe wymienia 12 12 12
  14. Położenie wymienia 13 13 13
  15. Szerokość wymienia 14 14 14
  16. Ustawienie strzyków tylnych 15 15 15
  17. Ustawienie strzyków przednich 16 16 16
  18. Długość strzyków 17 17 17
  19. Grubość strzyków - 18 -
  20. Charakter mleczny 18 - 18
  21. Umięśnienie przodu - 19 19
  22. Umięśnienie zadu - 20 20
  23. Kondycja 19 - 21
  24. Lokomocja 20 21 22
  Ocena ogólna

  To końcowa, punktowa ocena krowy w odniesieniu do wzorca rasy. Ocena ogólna w zależności od typu użytkowego bazuje na czterech lub pięciu głównych partiach funkcjonalnych krowy (cechy opisowe).

  Typ użytkowy mleczny Typ użytkowy mięsno-mleczny Rasa polska czerwona (RP)
  Rama ciała(z zadem) 15% Kaliber 20% Kaliber i pojemność 15%
  Siła mleczności 20% Typ i budowa 15% Typ i budowa 20%
  Nogi i racice 25% Nogi i racice 10% Nogi i racice 20%
  Wymię 40% Wymię 30% Wymię 45%
      Umięśnienie 25%    

  Ocena każdej z cech opisowych wyrażona jest punktowo w skali od 50 do 100. Suma punktów cech opisowych po uwzględnieniu ich wag (podane w %) stanowi ocenę ogólną krowy, którą interpretuje się następująco:

  Ocena ogólna w punktach Interpretacja oceny
  50 – 64 niedostateczna (ND)
  65 – 69 słaba (SL)
  70 – 74 dostateczna (DS)
  75 – 79 dość dobra (DD)
  80 – 84 dobra (DB)
  85 – 89 bardzo dobra (BD)
  90 i więcej doskonała (EX)

  W zależności od numeru laktacji w której przeprowadza się ocenę typu i budowy maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:

  •   I laktacja  - 89 pkt.
  •   II laktacja - 92 pkt.
  •   III laktacja    - 95 pkt.
  •   IV i dalsze - 97 pkt.

  Przedstawiona powyżej metodyka oceny typu i budowy krów mlecznych obowiązuje od 16.04.2012 r.


   Krowy najwyżej ocenione pod względem typu i budowy

   TopPokrój

    Hichb 2018 nr11 okladka hq

    Hodowla i Chów Bydła

    W numerze 11 / 2018: Grunt to nauka

     

    Jak ważne jest kształcenie nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza w świecie, w którym największe znaczenie ma właśnie informacja. Zdaje sobie z tego sprawę także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która stara się zapewnić swoim hodowcom jak największy dostęp do wcześniej wspomnianej wiedzy. Czyni to między innymi organizując różnego rodzaju konferencje i spotkania naukowe. 1 października 2018 r. w Poznaniu odbyło się I Forum Genetyczne w którym wzięło udział ponad 400 osób: hodowców i producentów mleka oraz przetwórców. Podczas tego sympozjum pokazano zasady wprowadzenia indeksu ekonomicznego do hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka w Polsce. Indeks ten wejdzie do praktyki hodowlanej w przyszłym roku, co będzie na pewno dużym wydarzeniem. Właśnie dlatego postanowiliśmy poświęcić poznańskiemu spotkaniu Temat Numeru listopadowego wydania naszego miesięcznika, zwłaszcza, że poruszanych podczas Forum interesujących tematów było znacznie więcej. Ponadto w numerze, nasi czytelnicy znajdą obszerne relacje z dwudniowej konferencji jaka odbyła się w Łysomicach nieopodal Torunia i koncentrowała się na „Automatyzacji i robotyzacji w hodowli bydła i produkcji mleka”, a także z międzynarodowego szkolenia sędziowskiego w pomorskim Cieszymowie. Oprócz tego polecamy nasze reportaże z mleczarni W Oleśnie, która doskonale radzi sobie na lokalnym rynku, a także jest jedynym twórcą i eksporterem (także za granice naszego kraju) doskonałej, mlecznej nalewki - Śmietankówki Oleskiej, oraz z Gospodarstwa Rolno - Hodowlanego w Żydowie. Naturalnie w numerze nie zabraknie fachowych porad takich jak zalecenia prof. Zygmunta M. Kowalskiego dotyczących stosowania preparatów mlekozastępczych, lub opinia dr. Sebastiana Smulskiego odnośnie ograniczenia stosowania antybiotyków w leczeniu chorób wymion. W numerze zapoznają się także Państwo z informacjami ekonomicznymi i nowościami sprzętowymi. Serdecznie zapraszamy do lektury!

    KALENDARZ WYSTAW


    NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

    Listopad 2018
    PN WT SR CZW PT SO ND
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2

    *Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


    Jak nas znaleźć?

    Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22