POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA

Informacje ogólne


  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
     
  • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
     
  • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.


Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.  

 

NASZE GŁÓWNE CELE

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:
• Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
• Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
• Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
• Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
• Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
• Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
• Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
• Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła

Polska Federacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

• Prowadzenie oceny wartość użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub hodowlanej
• Prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji hodowlanej wg obowiązujących przepisów.
• Prowadzenie laboratoriów oceny mleka.
• Publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła.
• Prowadzenie systemu informatycznego dla potrzeb oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła.
• Prowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej oraz wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie.
• Organizowanie działalności zapewniającej wdrażanie nowoczesnych metod w dziedzinie hodowli bydła i produkcji mleka.
• Opracowywanie i realizację regionalnych i krajowych programów hodowlanych.
• Organizację wystaw, pokazów oraz seminariów.
• Dokonywanie na zlecenie hodowców selekcji w ocenianych stadach, wyrażanie zaleceń dotyczących remontu stada, doboru hodowlanego i klasyfikacji bydła.
• Wykorzystywanie dotacji na postęp biologiczny w programach zaakceptowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Prowadzenie działalności handlowej i usługowej w zakresie oceny jakości mleka.
• Prowadzenie badania oceny mleka do celów hodowlanych.
• Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.
• Prowadzenie Laboratorium Genetyki Bydła w celu genotypowania zwierząt.


Hichb 2019 06 lq 1

Hodowla i Chów Bydła

W numerze 6 / 2019: Bolesny cios w polską hodowlę

 

Niestety czerwcowy numer „Hodowli i Chowu Bydła” przynosi ze sobą niezbyt pomyślne wieści. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski zadecydował o ograniczeniu dotacji na rozwój postępu hodowlanego o prawie 60 procent. Jak nietrudno się domyślić, jest to potężny problem dla całego środowiska hodowlanego w Polsce. Kulisy tego wydarzenia i prawdopodobne następstwa dla środowiska hodowców w swoim felietonie dobitnie nakreślił Radosław Iwański – redaktor naczelny naszego czasopisma. Tematem numeru czerwcowego jest wydajność mleczna. Coraz wyższa w naszym kraju, co pokazują publikowane co roku zbiorcze wyniki wartości użytkowej bydła. Z redakcyjną wizytą odwiedziliśmy gospodarstwa Malwiny i Macieja Pohl z Krotoszyna, Katarzyny i Andrzeja Mórawskich z Golan, Małgorzaty i Leszka Duszników z Wierzby i Roberta Nenemana z Wełnicy, którzy to hodowcy mogą pochwalić się doskonałymi wynikami produkcyjnymi w 2018 r. O tym co jest kluczem do ich sukcesu i w jaki sposób prowadzą swoje hodowle, przeczytacie Państwo w obszernych reportażach. Tym co na pewno zainteresuje naszych czytelników, jest analiza wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy PHF, której dokonali dr Tomasz Krychowski i dr Agnieszka Nowosielska. To zresztą nie jedyny, czysto hodowlany akcent w tym numerze, Anna Siekierska rozmawia w nim również z hodowcami o tym czy warto genotypować jałówki, a także o wytrwałej pracy podczas wystaw bydła hodowlanego. A skoro o wystawach mowa – w najnowszym numerze naszej gazety zapraszamy do zapoznania się z laureatkami Narodowej Wystawy Zwierząt, która odbyła się w Poznaniu. Naturalnie, w czerwcowej edycji „Hodowli i Chowu Bydła” nie zabraknie także artykułów dotyczących żywienia, zdrowia czy ekonomii. Serdecznie zapraszamy do czytania!

KALENDARZ WYSTAW


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU

Czerwiec 2019
PN WT SR CZW PT SO ND
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

*Pola zaznaczone gwiazdką sa obowiązkowe


Jak nas znaleźć?

Siedziba główna PFHBiPM znajduje sie w Warszawie na ul. Żurawiej 22